Øvrige virksomheter

Norsk pantelotteri AS (60%)

Norsk pantelotteri AS (60%)

Selskapets aktivitet er drift av Pantelotteriet, som er tilgjengelig på ca. 2.200 panteautomater i dagligvareforretninger. Formålsmottaker er Røde Kors som hittil har mottatt ca. 500 millioner kroner.

Time Park AS

Time Park er en av Norges raskest voksende parkeringsoperatører med ansvaret for mer enn 40.000 parkeringsplasser.

Unger Fabrikker AS

Unger Fabrikker AS er en kjemisk industribedrift som produserer og selger innsatsvarer til såpe- og kosmetikkindustrien.

Conrad Langaard AS

Conrad Langaard AS ble etablert i 1854 som en familiebedrift og ble fra 1986 et heleid datterselskap i Olav Thon Gruppen. Conrad Langaard har lange tradisjon med å tilby kvalitetsprodukter til den norske forbruker. Vareutvalget inkluderer sigarillos, rulletobakk, pipetobakk, lightere, leppepomader, sjokolade, konfekt og godteri.

Follo Fjernvarme AS

Selskapets virksomhet er produksjon, salg og distribusjon av fjern-varme og kjøling.