Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen. Konsernet er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

Olav Thon Gruppen hadde i 2021 driftsinntekter på 10,28 milliarder kroner og sysselsatte 2.390 årsverk. Det børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap ASA inngår i konsernet.

Olav Thon Gruppens hovedkontor er lokalisert i Stenersgata 2 i Oslo sentrum. I umiddelbar nærhet finner vi en rekke av konsernets eiendommer, inkludert kjøpesentrene Arkaden og Gunerius, Thon Hotel Terminus og Spektrum P-hus.

THON EIENDOM

Thon Eiendom er markedsledende i Norge innen eiendom. Divisjonen jobber med boligsalg, boligutleie, næringseiendom, logistikkbygg, kjøpesenter og hotelleiendom.

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg med 54 % i Oslo-regionen, 33 % i øvrige deler av Norge og 13 % i utlandet.

Thon Eiendoms kjøpesenterportefølje i 2021 består av:

Kjøpesenter i Norge: 84

Kjøpesenter i Sverige: 10

Totalt i porteføljen: 94 kjøpesentre

I eiendomsdivisjonen inngår det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA

THON HOTELS

Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder og ble i 2020 kåret til hotellbransjens mest bærekraftige merkevare i Norge. Thon Hotels har ca. 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Totalt har hotellkjeden 10.450 gjesterom i Norge. Thon Hotels tilbyr også ca. 1.600 rom i Brussel (5 hoteller + 3 leilighetshoteller) og Rotterdam (1 hotell). I tillegg inngår flere enkeltstående serveringssteder i Olav Thon Gruppen under navnet Resthon. Blant annet Den Gamle MajorThe Scotsman og Sir Winston i Oslo.

ØVRIGE VIRKSOMHETER

Øvrige virksomheter står for en mindre del av Olav Thon Gruppens inntekter og resultat. Den største enheten er industrivirksomheten Unger Fabrikker i Fredrikstad. Driftsinntektene utgjorde 731 millioner kroner (662), og resultatet før skattekostnad ble 56 millioner kroner (108).

Andre virksomheter er Resthon som har utviklet bar- og restaurantkonsepter siden 1965. I 2021 bestod porteføljen av 10 ulike steder med fokus på servering og opplevelser. 

OLAV THON STIFTELSEN

Olav Thon Stiftelsen ble opprettet i desember 2013 og fikk ved etableringen overført samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS fra Olav Thon. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheter. I tillegg deler stiftelsen ut midler til allmennyttige formål.