Sosialt ansvar

Olav Thon har opp gjennom årene opprettet flere stiftelser som på hver sin måte ivaretar områder han har særskilt interesse og omtanke for.

OLAVTHONSTIFTELSER.NO

 

PANTELOTTERIET - HJELP TIL MEDMENNESKER OG MILJØ

Med omtanke både for miljøsaken og veldedig arbeid, lanserte Olav Thon personlig ideen om et lotteri der innsatsen var brukte flasker og bokser. Resultatet ble Pantelotteriet, som så langt har sørget for over 500 millioner kroner i støtte til Røde Kors.

Som det friluftsmennesket Olav Thon er, har han gjennom hele livet vært opptatt av natur og miljø. Å finne gode tiltak som kunne bidra til at flere panter brukte drikkevarebokser og flasker, var derfor en av motivasjonsfaktorene bak ideen om et lotteri på panteautomatene.

Pantelotteriet drives av Norsk Pantelotteri AS, et selskap eid av Røde Kors og Olav Thon Gruppen. Formålsandelen går uavkortet til Røde Kors’ virksomhet, både lokalt og internasjonalt. For eksempel får de lokale Røde Kors-foreningene støtte til aktiviteter som hjelpekorps, besøkstjeneste, tiltak for barn og unge i utsatte livssituasjoner eller arbeid for hjemløse.

 

EN INKLUDERENDE ARBEIDSPLASS

Olav Thon Gruppen jobber kontinuerlig med å være en inkluderende arbeidsgiver og skape mangfoldige arbeidsplasser. Dette reflekteres i konsernets rekrutteringsprosess, men også ved samarbeid med ulike aktører som jobber for å skape inkluderende arbeidsplasser.

Ringer i vannet

Ringer i Vannet var et arbeids- og inkluderingsprosjekt i regi av NHO. Formålet med prosjektet var å få mennesker som har falt utenfor arbeidet inn i NHO-bedrifter. Ringer i Vannet baserer seg på et lokalt samarbeid mellom bedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter som opererer i samme lokalsamfunn. Ringer i Vannet er nå gått over i en fase der det er etablert som en metode for inkluderende arbeidsliv, og det forvaltes videre av arbeid- og inkulderingsbedriftene selv.

Thon Hotels signerte en konsernavtale med Ringer i Vannet høsten 2017.

NAV Oslo

Olav Thon Gruppen har siden 2013 hatt et samarbeid med NAV Bjerke i Oslo. Som et resultat av koronapandemien og mangel på ansatte hos Thon Hotels og Resthon er dette samarbeidet nå utvidet til NAV Oslo. Thon Hotels står i spissen av dette arbeidet, og bidrar med arbeidstrening for målgruppen i samarbeidet.