FNs Global Compact, bærekraftsmålene og GRI

I mai 2013 knyttet Olav Thon Gruppen seg til FNs Global Compact, som er verdens største initiativ for samfunnsansvar.

Initiativet fungerer som et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med bærekraftig utvikling.

Olav Thon Gruppen ønsker som en del av Global Compact å bidra til oppnåelse av FNs agenda for 2030. 

Tilknytningen til FNs Global Compact betyr at konsernet støtter opp om Global Compacts ti prinsipper. Dette følges opp gjennom årlige mål og tiltak. Resultater synliggjøres i en årlig samfunnsansvarsrapport, som er basert på rammeverket til det globale rapporteringsinitiativet (GRI).

FNs Global Compacts 10 prinsipper

Menneskerettigheter

  • Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter,
  • og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. 

Standarder for arbeidslivet

  • Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  • sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  • sikre at barnearbeid reelt avskaffes,
  • og sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

  • Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
  • ta initiativ til fremme av økt miljøansvar,
  • og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. 

Bekjempelse av korrupsjon

  • Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.