OLAV THON GRUPPENS BÆREKRAFTSARBEID

Olav Thon Gruppen arbeider systematisk med bærekraft og samfunnsansvar innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø, anti-korrupsjon og sosialt engasjement. Arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar er viktig for hele Olav Thon Gruppens virksomhet da det bidrar til å skape verdier og lage føringer som vil lede selskapets kjernedrift i en bærekraftig retning.

BÆREKRAFTSTRATEGI

Olav Thon Gruppen har definert ambisiøse målsettinger for å bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Bærekraftstrategien består av tre pilarer med tilhørende langsiktige ambisjoner; Klima og natur, Sirkulære løsninger og Sosial rettferdighet. De langsiktige ambisjonene er; Netto nullutslipp i 2050, naturpositiv, 70% sirkulær innen 2030, full innsikt i verdikjeden og representativ ledelse.

Strategien er utarbeidet på bakgrunn av en dobbel vesentlighetsanalyse.

Visualisering av strategien v.2.0.jpg(Trykk på bildet for å få det større.)

Olav Thon Gruppen har jobbet systematisk med bærekraft siden 2012 og rapporterer årlig på de vesentlige temaene.

Olav Thon Gruppen er medlem av FNs Global Compact. Konsernet har signert klimakontrakt med Oslo Kommune og er med i Næring for Klima-nettverket. Thon Hotels er miljøfyrtårnsertifisert og har signert KuttMatsvinn-avtale om å halvere matsvinn til 2030. Olav Thon Gruppen er medlem av Grønn Byggallianse og er i gang med BREEAM-sertifisering av nye og eksisterende bygg. Ski Storsenter ble kåret til NCSC Bærekraftprisen 2022. Olav Thon Gruppen samarbeider med NAV Oslo og Ringer i vannet.

OLAV THONS STIFTELSER

På olavthonstiftelser.no finner du mer informasjon om Olav Thon og stiftelsene han har grunnlagt: