Wijzigingen in de privacyverklaring

Wijzigingsnummer

Datum

Voorletters

Opmerkingen .

1

21-09-18

EA

Wijziging van de tekst in de paragraaf Verantwoordelijke partij

2

15-11-18

EA

Gewijzigde informatie over dittgavekort.no

3

06-11-18

EA

Het vastleggen van het aantal klanten in winkelcentra. Wijziging van de tekst voor dit doel

4

16-01-19

EA

De privacyverklaring is nu beschikbaar in een nieuw formaat

5

29-10-19

EA

Gewijzigde verklaring omtrent Thon Discovery

6

29-10-19

EA

Thon Wifi is ook aanwezig op Thon Flex-locaties.

7

29-10-19

EA

Time Park uitgebreid zodat het ook de app bevat

8

29-10-19

EA

dittgavekort uitgebreid met informatie over de nieuwe service digitale afhaalcode

9

29-10-19

EA

Toegang tot persoonsgegevens uitgebreid met Thon Flex

10

29-10-19

EA

Gewijzigde tekst over rechten, met link naar inzageformulier

11

06-11-19

EA

Nieuwe deel Thon Flex aangemaakt

12

07-11-19

EA

Wijziging van dittgavekort.no voor nieuwe dienst.

13

20-11-19

EA

Gewijzigde tekst voor Time Park

14

21-01-20

EA

Gewijzigde tekst voor klantenclub in winkelcentrum.

15

21-01-20

EA

Nieuwe tekst voor reserveren van tafel

16

29-10-20

EA

Nieuwe tekst voor traceren van besmettingen en camerabewaking

17

10-12-20

EA

Nieuwe tekst met betrekking tot digitale cadeaubonnen van Thon Hotels

18

13-10-21

MB

Nieuwe tekst over Min Shopping (de winkelcentrumapp).

19

29-09-22

EA

De privacyverklaring is nu beschikbaar in een nieuw formaat

20

05.06.23

MC

Nieuwe tekst over dittgavekort.no