Sertifikatlån Thon Holding

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn

Emisjon

Forfall

Beløp

Rente

Tilrettelegger

 

3,60 % CERT 39 131222 04.11.22 13.12.22 700 3,60 % Nordea

NO0012747940 - Låneavtale