Sertifikatlån Thon Holding

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Det er ingen sertifikatlån for øyeblikket.