Obligasjonslån Thon Holding

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

 

Navn

Emisjon

Forfall

Beløp

Rente

Tilrettelegger

 
FRN 2020/2025 22.06.20 23.06.25 500 FRN* Handelsbanken

Låneavtale

Lånebeskrivelse

Nordic ABM THOL65 PRO

2,86 % 2017/2027 01.11.17 01.11.27 700 2,86 % Danske Bank Markets

Låneavtale

Lånebeskrivelse

Nordic ABM THOL63 PRO

FRN 2017/2024 21.04.17 22.04.24 650 FRN* DNB Markets - SEB - Nordea - Danske Bank

Låneavtale

Lånebeskrivelse

Tilleggsavtale

THOL60 PRO

*) 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering