OLAV THON GRUPPEN

Hovedpunktene i årsrapporten for 2022 er som følger:

 • Samlede driftsinntekter beløp seg til 12.184 millioner kroner (10.282)
 • Resultat før skattekostnad ble 4.300 millioner kroner (7.815)
 • Ved årsskiftet var konsernets egenkapital 67.758 millioner kroner (65.053) og egenkapitalandelen 57 % (56). Samlet likviditetsreserve var 10.382 (11.589) millioner kroner
 • Leieinntektsnivået i eiendomsporteføljen ved utgangen av 2022 var 6.140 millioner kroner (5.830) og ledigheten var 4,4 % (4,6)
 • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 75,6 milliarder (66,6). Ved årsskiftet eide konsernet 70 kjøpesentre, og forvaltet 23 for andre eiere
 • Thon Hotels hadde ved årsskiftet 13.386 rom (12.537) fordelt på 89 hoteller (83) i Norge og utlandet

 

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

Hovedpunktene i årsrapporten for 2022 er som følger:

 • Resultat før skattekostnad beløp seg til 3.134 millioner kroner (4.767)
 • Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta var 2.174 millioner kroner (2.068)
 • Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 52 % (51), og likviditetsreserven 5.139 millioner kroner (8.214)
 • Omsetningen^1) i kjøpesenterporteføljen var 57.032 millioner kroner, en økning på 3,3 % fra 2021

1) Omsetningstallene er rapportert fra leietakerne, og de viser hel- og deleide selskaper.

Link til selskapets nettside.

 

THON HOLDING

Hovedpunktene i 2022 er som følger:

 • Samlede driftsinntekter utgjorde 8.183 millioner kroner (6.444)
 • Resultat før skattekostnad beløp seg til 1.121 millioner kroner (3.318)
 • Resultat før skattekostnad, verdiendring/avskrivninger og valuta utgjorde 1.863 millioner kroner (1.442)
 • Konsernets egenkapital beløp seg til 35.269 millioner kroner (34.211), og egenkapitalandelen var 61 % (61)
 • Leieinntektsnivået i eiendomsporteføljen var 2.755 millioner kroner (2.560) og ledigheten var 5 % (5)
 • Thon Hotels hadde 13.386 rom (12.537) fordelt på 89 (83) hoteller i Norge og utlandet
 • Konsernets likviditetsreserve var 5.243 millioner kroner (3.375)