OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

Olav Thon Eiendomsselskap AS er et børsnotert selskape som inngår i konsernet. Resultat før skattekostnad i 2021 beløp seg til
4.767 millioner kroner.  

Link til selskapets nettside.

THON HOLDING

Oversikt over lån i kapitalmarkedet:

Obligasjonslån

Sertifikatlån